ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกลไกภูมิคุ้มกัน

 Mar, 10 - 2019   health news

การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับชีวิตในวัยเด็กที่หลากหลายกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั้งในอดีตและในหลอดทดลอง การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดูเหมือนจะสังเกตได้ถึงวัยรุ่น การศึกษาเผยให้เห็นกลไกภูมิคุ้มกันบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการรับสัมผัสที่แตกต่างกันและความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกลไก

ภูมิคุ้มกันที่ป้องกันหรือจูงใจให้เป็นโรคหอบหืด นอกจากนี้วิธีการที่พัฒนาขึ้นยังนำเสนอมุมมองใหม่ซึ่งสามารถนำมาใช้เมื่อศึกษาโรคภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกลไกของพวกเขา การศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการได้รับข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้จากสภาพแวดล้อมการสัมผัสที่หลากหลายอาจนำไปสู่การค้นพบเส้นทางภูมิคุ้มกันใหม่และจัดหาเครื่องมือใหม่สำหรับการประเมินความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์การป้องกัน


Related articles