ผู้พันใจดีพาพลทหารกลับบ้านพ่อพบหน้าลูกชายแรกคลอดครั้งแรก

 Nov, 21 - 2019   news

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ได้พาพลทหารวุฒิพงษ์ทหารกองประจำการผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562ที่เพิ่งเข้ารับราชการเป็นทหารใหม่ ประจำค่ายวชิรปราการเพื่อเยี่ยมนางสาวนันทภรณ์ จันทา ภรรยาและบุตรชายที่เพิ่งคลอดอายุเพียง 1 สัปดาห์ โดยพันโทสุทธิศักดิ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 ได้มอบเครื่องใช้ของเด็กแรกเกิดเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้กำลังใจกับครอบครัว

ของน้องพลทหารในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งสร้างความดีใจและตื่นตันใจ สำหรับพลทหาร และภรรยาเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถจะบรรยายเป็นคำพูดได้ พันโทสุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 กล่าวว่า สำหรับวันนี้ ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของน้องๆ พลทหาร ซึ่งเป็นน้องเล็กคนสุดท้องของกองทัพบก ในการดูแลเรื่องสวัสดิการ ไปจนถึงครอบครัวของน้องๆ การพาน้องพลทหารกลับบ้านในครั้งนี้ เพื่อต้องการ ให้พ่อได้มีโอกาสได้พบหน้าลูก ที่เพิ่งคลอดได้เพียง 7 วัน เพื่อสร้างขวัญ กำลังกาย และกำลังใจ ที่จะเข้ารับการฝึกที่จะเป็นทหารที่ดีต่อไป


Related articles