มลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้กลางแจ้ง

 Nov, 07 - 2018   news

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุรศักดิ์กาญจนารารัตน์จะไปเยี่ยมชมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในเดือนหน้าเพื่อหารือกับทางการพม่าเรื่องปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน เขาจะประกาศมาตรการลดมลพิษทางอากาศและกำหนดห้ามการเผาไหม้ในฤดูมรสุมนี้ในภาคเหนือ ในขณะเดียวกันในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลนายประวาลกล่าวว่ามลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้กลางแจ้ง

และการจราจรหนาแน่น ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษกำลังทำงานร่วมกับกทม. ในการกำหนดข้อ จำกัด ในการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและห้ามสูบบุหรี่ในห้าจังหวัดใกล้เคียงเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศตามฤดูกาล จังหวัดในภาคเหนือและกรุงเทพฯประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงในช่วงฤดูแล้งทุกปี ปีนี้เมื่อฤดูแล้งเริ่มมีขึ้นแล้วคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯเริ่มลดลงโดยเฉลี่ยในวันนี้ PM2.5 ในย่าน Wang Thong Lang


Related articles