รูปปั้นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 Apr, 16 - 2019   travel news

ความท้าทายที่วัดโพธิ์คือการบรรจุพระพุทธไสยาสน์ทั้ง 26 เมตรไว้ในภาพถ่ายเดียว ถัดจากพระบรมมหาราชวังวัดโพธิ์เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ฝ่าเท้าของรูปปั้นยาว 46 เมตรฝังด้วยเปลือกหอยมุกเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า 108 ดวงในขณะที่รูปปั้นนั้นปิดด้วยทองคำเปลวตามหนังสือประวัติศาสตร์ไทยหลังจากย้ายมาที่พระบรมมหาราชวัง

รัชกาลที่ฉันจำได้ว่าวัดเก่าเป็นที่ตั้งของความสำคัญทางศาสนาและสั่งขุนนางของเขาเพื่อเรียกคืนในปี 1788 การบูรณะครั้งแรกใช้เวลาเจ็ดปีห้าเดือนและ 28 วัน ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 ได้มีการฟื้นฟูและขยายระยะเวลาอย่างมากซึ่งใช้เวลา 16 ปีเจ็ดเดือน วัดโพธิ์ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนวดที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดยมีพนักงานนวดแผนไทยเข้ารับการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2498 ผู้เข้าชมสามารถแวะนวดแผนไทยเต็มรูปแบบหรือลงทะเบียนในหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว


Related articles