“นี่เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ แต่อาจมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ ” ดร. โฟลลี่ย์กล่าวเสริม “เราต้องการการวิจัยเพิ่มเติมในพื้นที่นี้ แต่หวังว่าจะแจ้งการแทรกแซงใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้แม่ใหม่มีส่วนร่วมกับลูก ๆ ของพวกเขาได้มากขึ้น” ดร. โฟลลี่ย์กล่าวว่าอาจมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันกับทารกในครรภ์ในระดับต่ำ ความรู้สึกของมารดากับพ่อแม่ของเธอเอง


ยาไทยเริ่มเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยมีรายได้ประมาณ 80 ล้านบาทในปีที่แล้วเนื่องจากเภสัชภัณฑ์ที่จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน นายแพทย์ดิลพ์วิทิต Attavechakul ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตยารักษาโรคเรื้อรังที่ส่งออกไปยังหลายประเทศในอาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นประเทศกัมพูชาพม่าลาวและเวียดนาม


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยการประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560” เป็นครั้งแรก